Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Antonius IJmuiden

adres:
Willemsbeekweg 80
1971GZ IJmuiden.

telefoon: (0251) 655771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl

 

Locatiedirecteur

Hayat El Yafati (interim)

   

Locatiecoördinator

Paula Dirksen

paula.dirksen@aloysiusstichting.nl

06-29633026

 

Zorgcoördinator

Cindy Swallow

cindy.swallow@aloysiusstichting.nl

06-12670506

 

Bestuur

Aloysius Stichting (41008)
Postbus 98
2215 ZH Voorhout
0252 43 40 00
www.aloysiusstichting.nl

 

Vertrouwenspersoon
Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51.040. 539) en Jeanne Jansen (06 - 23.420.366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.