Uw kind aanmelden

Wanneer uw zoon of dochter het advies heeft gekregen dat hij of zij meer nodig heeft dan het regulier basisonderwijs op basis van de gedragsproblemen kan bieden, kan plaatsing in een van de SO-klassen van de Antoniusschool binnen het IKC, een optie zijn.

 

De school van herkomst zal dan samen met u een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) aanvragen bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs IJmond.

 

Wanneer de Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven en er plaats is, kan uw zoon of dochter een plek krijgen op de Antoniusschool.

Er zal voorafgaand aan plaatsing ook een kennismaking plaatsvinden waarbij u een rondleiding krijgt en de benodigde papieren voor de administratie worden ingevuld.

 

Het kan zijn dat uw zoon / dochter naast onderwijs ook behandeling nodig heeft vanuit onze partner Kenter Jeugdhulp, u kunt uw aanmelding/vragen dan sturen naar Julia Kerklaan of als het nog niet helemaal duidelijk is, welke ondersteuningsbehoefte voor uw zoon / dochter nodig is, kunt u ook een aanmelding sturen naar Cindy Swallow.

De aanmelding zal dan besproken worden binnen het zorgteam vanuit zowel SBO de Boekanier, Kenter jeugdhulp en de Antoniusschool.

 

Een aanmelding telt nog niet als inschrijving.

 

 


Antonius IJmuiden

Willemsbeekweg 80

1971 GZ IJmuiden

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl