Voor informatie over IKC IJmond kunt u de website raadplegen.

 

Onze waarden
Onze waarden laten zien hoe we omgaan met kinderen, ouders en elkaar.
Deze waarden zijn leidend voor ons denken en doen:


We zijn optimistisch

We zijn optimisten en geloven in de kracht van kinderen.
En in de kracht van hen die om de kinderen heen staan.
We doen ons werk graag en dat stralen we ook uit.
We zien én benutten kansen voor een kwetsbare doelgroep.
Ons glas is altijd halfvol.

 

We leggen verbinding.

We willen sámen werken en samen wérken. Met elkaar.
Met kinderen, hun ouders en hun netwerk.
En met organisaties buiten het IKC.
We staan in verbinding met alle partijen die willen bijdragen aan het succes van kinderen. Vanuit de overtuiging dat je samen verder komt.

 

We vertrouwen elkaar

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Altijd met het belang van kinderen voor ogen. We vertrouwen elkaar en nemen de moeite om ons in een ander te verdiepen. Dat verwachten we ook van anderen.

 

We zijn toegankelijk

Onze manier van werken is uitnodigend en inclusief. We staan open voor goede ideeën en initiatieven. We zijn gemakkelijk bereikbaar en benaderbaar. Voor elkaar en voor hen die met ons willen samenwerken.

 

We zijn bekwaam

We hebben de juiste kennis en ervaring in huis om kinderen begeleiding en passend onderwijs te bieden. Bovendien weten we hoe we samen met anderen tot resultaat moeten komen. Daarbij proberen we ons altijd te verbeteren.
Eruit halen wat er in zit, dat is ons devies.

 

 

 

 

 

 


Antonius IJmuiden

Willemsbeekweg 80

1971 GZ IJmuiden

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl