Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Aloysius Stichting

Antoniusschool IJmuiden is onderdeel van de Aloysius Stichting. De Aloysius Stichting biedt speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs aan leerlingen in justitiële jeugdinrichtingen. Ook heeft Aloysius een aantal scholen voor speciaal basisonderwijs voor kinderen met minder ernstige beperkingen, die wel extra zorg en aandacht nodig hebben.

 

Scholen binnen de Aloysius Stichting

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 27 jaar die expertise in onderwijs, begeleiding en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. De scholen zijn onderverdeeld in drie sectoren: Noord en Gesloten Onderwijs (met scholen in Noord-Holland en justitie- en jeugdzorg), West (Zuid-Holland, de Haarlemmermeer en Uithoorn) en Zuid (Noord-Brabant en Limburg).

 

Betekenivol onderwijs

Aloysius bereidt leerlingen voor op een betekenisvolle toekomst in de samenleving. Aloysius richt zich nadrukkelijk ook op hun ouders, familie en verdere omgeving. Er wordt ook nauw samengewerkt met netwerkpartners in onderwijs en jeugdhulp. Hoe ze dat doen? U leest er alles over op de website.