Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Samen met ouders

Ouders en leerkrachten werken samen aan een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van het kind.
Ouders zijn als ervaringsdeskundigen verantwoordelijk voor de opvoeding.
Zij kennen hun kind het langst en het best.
Leerkrachten, intern begeleider en directie zijn als onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor het onderwijs op school.
Ouders en school profiteren van elkaars deskundigheid en kennis als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

Dit betekent dat een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders / verzorgers van groot belang is.
Wij hopen dan ook dat wij u regelmatig op school zullen tegenkomen. Heeft u als ouders/ verzorgers vragen over de begeleiding van uw kind dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Belangrijke punten die de school nastreeft zijn:

  • Bereikbaar zijn, bijvoorbeeld op vaste tijden
  • De tijd nemen om te luisteren
  • Open staan voor opbouwende kritiek
  • Open contact met ouders waarin wederzijds de afspraken en belofte nagekomen worden.

 

Vakantierooster