Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

In het kader van passend onderwijs werkt De Antonius met een continue-rooster waarbij de kinderen op maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 14.15 uur les krijgen.

 

Redenen om dit te doen zijn de volgende:

  • Aanvangstijd beter afstemmen op de huidige maatschappelijke context
  • Vergroting van de effectieve leermomenten voor kinderen
  • Inperking van de vrije, minder gestructureerde momenten onder de middag, ter ondersteuning van een (ortho)pedagogisch klimaat als onderdeel van optimale leervoorwaarden.
  • Kinderen in de middag, ondanks reistijd van school naar huis, meer tijd bieden voor andere activiteiten ( sport, spel, therapie, etc.).

 


Antonius IJmuiden

Willemsbeekweg 80

1971 GZ IJmuiden

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl