Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

In het kader van passend onderwijs werkt De Antonius met een continue-rooster waarbij de kinderen op maandag t/m vrijdag van 08.45 tot 14.15 uur les krijgen.

 

Redenen om dit te doen zijn de volgende:

  • Aanvangstijd beter afstemmen op de huidige maatschappelijke context
  • Vergroting van de effectieve leermomenten voor kinderen
  • Inperking van de vrije, minder gestructureerde momenten onder de middag, ter ondersteuning van een (ortho)pedagogisch klimaat als onderdeel van optimale leervoorwaarden.
  • Kinderen in de middag, ondanks reistijd van school naar huis, meer tijd bieden voor andere activiteiten ( sport, spel, therapie, etc.).

 


Antonius IJmuiden

Willemsbeekweg 80

1971 GZ IJmuiden

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl