Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

In het kader van passend onderwijs werkt De Antonius met een continue-rooster waarbij de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur en op woensdag tot 12.30 uur les krijgen.

 

Redenen om dit te doen zijn de volgende:

  • Aanvangstijd beter afstemmen op de huidige maatschappelijke context
  • Vergroting van de effectieve leermomenten voor kinderen
  • Inperking van de vrije, minder gestructureerde momenten onder de middag, ter ondersteuning van een (ortho)pedagogisch klimaat als onderdeel van optimale leervoorwaarden.
  • Kinderen in de middag, ondanks reistijd van school naar huis, meer tijd bieden voor andere activiteiten ( sport, spel, therapie, etc.).