Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Downloads

In het menu aan de linker zijde vindt u diverse downloads van de Antoniusschool IJmuiden.