Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Onze school

 

De Antoniusschool IJmuiden biedt onderwijs aan kinderen die vanwege hun gedrag, psychiatrische diagnose of meervoudige problematiek niet goed tot leren en talentontwikkeling komen in het regulier onderwijs.

Onze medewerkers zijn deskundig in het begeleiden en onderwijzen van leerlingen met meervoudige problematiek.
Wij gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling en ondersteunen hen daarbij deze optimaal te ontwikkelen.
 

Op de Antoniusschool in IJmuiden wordt lesgegeven aan groepen 1 tot en met 7. De komende jaren zullen we doorgroeien tot en met groep 8. Onze klassen bestaan uit maximaal 14 kinderen.
Om de kinderen de aandacht en begeleiding te geven die zij nodig heeft worden onze leerkrachten ondersteund door onze onderwijsassistenten.
 

Samen met Kenter Jeugdhulp en SBO de Boekanier werken wij in één gebouw samen als een Integraal Kind Centrum (IKC).

 


Antonius IJmuiden

Willemsbeekweg 80

1971 GZ IJmuiden

0251655771
antoniusschool@aloysiusstichting.nl