Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Feestelijke opening bibliotheek IKC IJmond

21 februari 2023

De Nationale Voorleesdagen werden op IKC IJmond (De Boekanier, Antonius en Kenter Jeugdhulp) feestelijk gestart met de opening van de nieuwe bibliotheek. Het IKC is een samenwerking met "de Bibliotheek op school" aangegaan waardoor er een nieuwe collectie boeken op school aanwezig is. Het komend jaar wordt deze collectie verder uitgebreid tot 3 boeken per kind en ook worden er boeken aangeschaft vanuit aangevraagde subsidies.

 

Tijdens de feestelijke opening van de Bibliotheek op school werd er gezongen, kreeg iedere groep een boek cadeau en werd er officieel een lint doorgeknipt door leerlingen van de school.

 

Om het (voor)lezen verder te stimuleren hebben prominente personen vanuit de gemeente en de stichtingen hun agenda vrijgemaakt om aan leerlingen van het IKC voor te lezen. Onder andere de wethouder en directeuren van IJmare en Aloysius namen plaats in de bibliotheek waar kinderen ademloos luisterden naar een mooi voorleesverhaal.

 Nieuwsarchief